Skriv ut

Vår miljöpolicy

bild miljopolicyArbete med miljöfrågor är en integrerad del av vår verksamhet och vi är certifierade enligt ISO 14001. Vår ansvarige för miljö och arbetsmiljö kontrollerar och tar till sig nya bestämmelser, nya material samt nya konstruktionslösningar för att vi ska utveckla vårt miljötänkande.

Vi ska i vårt arbete bland annat:
• Samordna miljöarbete inom kontoret så att myndigheters krav uppfylls och att även beställarens specifika miljökrav uppfylls.

• Kontinuerligt utbilda medarbetare så att de aktivt kan delta i miljöarbetet. Stimulera personlig utveckling och engagemang hos våra medarbetare.

• Arbeta med material godkända ur miljöhänseende och återvinningsbarhet.

• Vid projekteringen tänka på arbetsmiljön för såväl de som uppför byggnaden som för de som ska verka (bo) i den genom att beakta både för den inre som den yttre miljön.

• Sträva efter att minimera energiåtgången, både under byggskedet och under förvaltningsskedet.

• Sträva efter att skapa en produkt som leder till en ekologisk hållbar utveckling av samhället dvs minimal miljöpåverkan genom utnyttjande av naturresurser.

Bedömning av påverkan på miljön
Vi har bedömt vår påverkan av miljön samt vilken möjlighet vi har att påverka den. Vi har tittat på både direkta och indirekta miljöaspekter, det vill säga vad vi själva kan göra och det vi kan göra för miljön genom andra.

Våra mest betydande direkta miljöaspekter är hur vi transporterar oss samt hur mycket el vi förbrukar. Vi ska alltid välja cykel eller allmänna kommunikationsmedel framför bilresor. De bilar vi använder oss av ska ha i så stor utsträckning som möjligt vara miljöbilar med lågt utsläpp av koldioxid. Vi köper grön el och försöker minimera elförbrukningen genom att köpa in t ex datorer och skärmar med låg förbrukning. Att släcka lampor, stänga av datorer och skrivare är en självklarhet.

Det vi indirekt kan påverka är att göra byggnadens konstruktion så optimal som möjligt ur energihänseende. Vi ska i våra föreskrifter välja byggmaterial som har så liten påverkan som möjligt på miljön. Vi strävar efter att hitta lösningar som håller under byggnadens hela livslängd, med minsta möjliga påverkan på miljön.

AKTUELLA PROJEKT

Vi jobbar på ett flertal stora projekt just nu runt om i Sverige. Titta gärna på några av de saker vi gör just nu.

» Se aktuella objekt

VÅRA REFERENSER

Vi deltar i projekteringen av alla slag av husbyggnader samt i mindre omfattning anläggningskonstruktioner.

» Se referensobjekt

KONTAKTA OSS

Tel: 08-121 306 00 (vx)
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

» Till kontaktsidan

Copyright © 2012, Kåver & Mellin AB. Hemsida producerad av AndyMedia.