Skriv ut

Kv. Dykärret Mindre (Nürnbergbryggeriet)

Ombyggnad av befintliga hotell- och konferensbyggnader till lägenheter. Byggnaden har delar från 1700-talet.

Beställare: Glommen & Lindberg
Arkitekt: Waldemarson Berglund

kv dykarret bild 001kv dykarret bild 002kv dykarret bild 003kv dykarret bild 004kv dykarret bild 005

Skriv ut

"Brofästet"

I Norra Djurgårdstaden bygger AB Stockholmshem 43 lägenheter, markanvisningen vanns i konkurrens med 16 andra bostadsbolag.

Brofästet är ett spjutspetsprojekt som tar utvecklingen ett steg till vad gäller energieffektivitet, livscykeltänk och arkitektur. Kåver & Mellin var delaktig i tävlingen och har också fått förtroende att färdigprojektera de två husen.

» Läs mer i denna fil (PDF)

brofastet 001brofastet 002brofastet 003

Skriv ut

Förstudie för renovering och ombyggnad av Kungliga Operan

Statens fastighetsverk, SFV, har fått regeringens uppdrag, att i samarbete med Kungliga Operan AB, ta fram ett förslag på hur det 115-åriga operahuset vid Gustav Adolfs Torg kan byggas om och renoveras. Förslaget ska redovisas i december 2014. Målet med renoveringen och ombyggnaden är att ge Stockholm och Sverige en modern opera- och balettscen i världsklass. Kåver & Mellin AB är en av de leverantörer som fått uppdraget att genomföra förstudien tillsammans med SFV och Kungliga Operan.

Statens fastighetsverk påbörjar nu, tillsammans med Kungliga Operan, arbetet med att ta fram ett förslag på en renovering och ombyggnad. I förstudien kommer arbetsgruppen, där Kåver & Mellin AB  ingår, titta på vad en ny, framtida operaverksamhet kan komma att kräva av den gamla byggnaden och dess omgivning. Förslaget från Statens fastighetsverk, som ska lämnas in till regeringen den 15 december 2014, ska utgå från Operans behov av att utveckla den konstnärliga verksamheten och utöka tillgängligheten för publiken. Samtidigt ska hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden, dess arkitektoniska kvaliteter, dess skönhet och läge i Stockholm.

kungliga operan

Skriv ut

Södermalm, Kvarteret Tygeln (fd Grimman)

 

  

I kvarteret Tygeln (fd kvarteret Grimman), mitt på Södermalm, bygger vi 192 lägenheter och en förskola. De nya lägenheterna planeras dels i nybyggda hus och dels i befintliga hus som bevaras och byggs om. I kvarteret byggs även ett antal butikslokaler.

På innergården planeras mycket grönska och trädäck skapar gemensamma sittytor, dessutom byggs ett gårdshus med 19 lägenheter.

Intill det nya kvarteret planeras en ny park, kring Momma Reenstiernas palats.

I källarplan byggs även ett garage med ett 80-tal bilplatser.

Observera att detaljuppgifter kan komma att förändras under projektets gång.

I etapp 1 är alla husen nyproduktion, totalt byggs det 129 lägenheter i etapp 1. Preliminär inflyttning är sista kvartalet 2014 till och med andra kvartalet 2015.

        

Skriv ut

Kylhuset NB

Nybyggnation av kylhus åt Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Objektet är beläget i området Hagalund i Solna. Projektet innefattar nybyggnad av ett kylhus med en fristående komprimatorbyggnad.  Kylhuset består av ett plan med två kylrum, mottagningshall, bilmottagning samt en krypvind.

Grundläggning: Platta på mark som fiberarmeras för att minimerar sprickor och pålar i kantbalken.

Stomme: Prefabricerade ytter- och innerväggar med bärande HD/F bjälklag för att nå långa fria spännvidder. En lätt takkonstruktion stolpas upp från HD/F bjälklaget som förses med isolering.

Upphovsman bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

 
 
Kylhuset
Skriv ut

Rubinvägen

Rubinvägen är ett projekt som är beläget på Rubinvägen i Solberga. Stockholmshem AB utökar sitt bostadsbestånd genom en förtätning i det befintliga området.

Projektet avser nybyggnad av fyra punkthus och uppförs i 7 våningsplan med suterrängplan och källare samt ett fristående parkeringshus i två våningar.

Grundläggningen av husen utförs med pålar samt sulor på friktionsmaterial med fribärande bottenbjälklag.
Stommen utförs med stålpelare i fasad, bärande lägenhetsskiljande väggar i prefabricerad betong samt plattbärlag. Ytterväggar är utfackningsväggar med puts på mineralull.

 

De medverkade i projektet är:


Beställare: Jörgen Benon, AB Stockholmshem
Projektledning: Ebab i Stockholm AB
Arkitekt: Sweco Architects
Konstruktör: Kåver & Mellin AB
VVS projektör: Incoord AB
EL projektör: WSP Elteknik
Landskap: Sweco Architects
Mark: Sweco Enviroment

Upphovsman bilder: Sweco Arkitekter

 
 
Rubinv korsn panorama
 Rubinv SlÑnt Panorama 2012-10-19
 
Rubinv flygvy
 
 

Solstudier för Rubinvägen: 
Första bilden: Mars
Andra bilden: Juni
Tredje bilden: September
Fjärde bilden: December

Rubinv solstudie mars   Rubinv solstudie juni

Rubinv solstudie sep   Rubinv solstudie dec

Skriv ut

Hornslandet

Beställare: Stockholmshem

Projektledning: Temagruppen

Arkitekt: Tengbom

Fakta:
I Norra Djurgårdsstaden vid gasklockan i Husarviken byggs ett nytt bostadsområde kallat Norra2.
Hornslandet är Stockholmshems bidrag till området.

Hornslandet består av 152 lägenheter och en total BTA på 23540m2. Fokus har legat på hög arkitektonisk kvalitet som har medfört många tekniskt avancerade lösningar för bärningen av stommen.
Garaget är placerat under de 5 huskropparna. Den högsta huskroppen består av 9 våningar över garage samt etagevåning placerat på takbjälklaget.
Höga grundvattennivåer kräver tjock bottenplatta med stora krav på tätning, och den blockiga, förorenade marken medför stora utmaningar vid pålning.
På gårdsbjälklagen har fokus legat på hög grönytefaktor med ett flertal stora träd och djupa planteringar. Långa spännvidder i de nedre planerna har medfört att vi valt att lösa bärningen med hjälp av tjocka avlastningsbjälklag.
Bostadsbjälklagen utförs med förspända plattbärlag.
Ytterväggarna är utfackningsväggar med stålpelare i fasad. Ytskikt av tegel.

Vyer: Upphovsman Tengbom

 
 
 
 
Hornslandet vy Husarviken
 

Hornslandet vy Husarviken Hornslandet vy Bobergsgatan Hornslandet vy gård

 
Skriv ut

Svea Fanfar, Gärdet

I anslutning till nya musikhögskolan i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen ligger projektet Svea Fanfar som vi projekterar åt Veidekke. Vi håller nu på med etapp 1 innehållande ca 90 lägenheter av totalt ca 360. Huset kommer att få bärande innerväggar av betong och halvsandwich -väggar i fasad som på plats kompletteras med putsbärarskiva och puts.  Förutom bostäder kommer husen att innehålla vissa lokaler samt en anslutning till tunnelbaneuppgången Stadion. Under husen kommer man att ha garage och bostadskomplement med förråd mm.

Länk Veidekke-Svea Fanfar

 

AKTUELLA PROJEKT

Vi jobbar på ett flertal stora projekt just nu runt om i Sverige. Titta gärna på några av de saker vi gör just nu.

» Se aktuella objekt

VÅRA REFERENSER

Vi deltar i projekteringen av alla slag av husbyggnader samt i mindre omfattning anläggningskonstruktioner.

» Se referensobjekt

KONTAKTA OSS

Tel: 08-121 306 00 (vx)
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

» Till kontaktsidan

Copyright © 2012, Kåver & Mellin AB. Hemsida producerad av AndyMedia.